ПРОЕКТ BG05IPO001-1.1.09

ПРОЕКТ BG05IPO001-1.1.09
ДОГОВОР ESF -1109 – 01- 07016
“Насърчаване на заетостта, чрез квлификационни курсове“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирано от Европейския социален фонд 2007 -2013 на Европейския съюз. Продължителност на Проекта – 12 месеца.

 

Дейност 1: Създаване и работа  на екип за управлени на проекта

Дейността е стартирала.

  • Създаден е екип за управление на проекта в състав :

Ръководител:  Бранислава Недялкова
Координатор: Мариана Кертикова
Технически сътрудник: Димитричка Христова
Счетоводител: Иван Темелков

  • Подбор и сформиране на целевите групи :

Изпратени са Заявки до БТ в София и Пазарджик – прикачен образец. Проведени интервюта в четири БТ в София и  едно в Пазарджик, както следва:
Сердика –  18.04. 2013 г. от 14:00 часа
Изток – 19.04. 2013 г. от 14:00 часа.
Възраждане – 23.04. 2013 г. от 10:00 часа.
Люлин –  22.04. 2013 г. от 11:00 часа.
Пазарджик – 24.04. 2013 г. от 11:00 часа.
Окончателните списъци на одобрените и резервите са в прикачени файлове

Дейността свързна с работата на екипа за управление на проекта се осъществява текущо през целия период  на изпълнение на проекта. Този екип осъществява цялостното планиране, организация, координация, контрол и отчитане изпълнението на отделните дейности по проекта, Изготвяне на междинни и крайни отчети за постигането на конкретните проектни резултати.

 

Дейност 2: Разработване  система за контрол

Дейността е стартирала. Първоначално организирана е система за контрол на обучаемите, която периодично ще се актуализира. Организира се между всички заинтересовани от обучението и стажа лица – екипа по управление на проекта, мениджмънта и служителите.и чрез анкетни карти и обучаемите.

 

Дейност 3: Покупка на материали и консумативи

Дейността е стартирала. Поискани са оферти.Решението какви точно да са материалите и консумативите ще се вземе от преподавателите и управленския екип, като това ще бъдат основно учебни материали, необходими за учебния процес.

 

Дейност 4: Избор на обучаваща институция

Дейността е приключила. Изготвен е план за провеждане на тръжни процедури за избор на ЦПО. Избрани са 3 фирми, на които са  изпратени покани и документация за участие в процедурата, която се  проведе на 27.03. 2013.

 

Дейност 5: Провеждане на теоретично и практическо обучение по курсовете за обучение или преквалификация

Дейността е стартирала. Изготвени са Учебни графици за провеждане на обучението по различните професии – приложени в прикачени файлове.

 

Дейност 6: Изпит и издаване на документи, удостоверяващи придобита квалификационна степен

Дейността не е стартирала. Изпитите ще бъдат проведени съобразно учебните графици.

Сподели:

Сродни публикации

Aнглийски език за ученици в Малта 2019г.

Aнглийски език за ученици в Малта 2019г.

Aнглийски език за ученици в Малта – 2019г. Aнглийски език за ученици в Малта –…
Разходка дo  Витоша образователна програма за деца

Разходка дo Витоша образователна програма за деца

Разходка дo Витоша образователна програма за деца Разходка до Витоша – местността Дендрариума с богатата…
Посещение на Ботаническа градина на БАН в София за ученици

Посещение на Ботаническа градина на БАН в София за ученици

Посещение на Ботаническа градина на БАН в София за ученици По всяко време на годината…
Летен Езиков лагер за българчета живеещи в чужбина

Летен Езиков лагер за българчета живеещи в чужбина

Българска Федерация пътнически транспорт съвместно с ТА „Ваканция“ стартират летен езиков лагер за българчета живеещи…